Home

Data dodania: 2014/08/29
Na początku roku szkolnego odbywają się zebrania rodziców. Najbliższe, dla rodziców uczniów klas drugich gimnazjalnych, zostało zaplanowane na dzień
4 września 2014 r., na godz. 1700. Głównym tematem spotkania będzie przedstawienie propozycji zmiany składów osobowych uczniów w tych klasach i jej konsultacja. Propozycja podporządkowana jest nadrzędnemu celowi, jakim jest poprawa efektów kształcenia. Jest to jeden z priorytetów MEN i Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty.
 
Proponowana zmiana obejmowałaby utworzenie dwóch klas, w których wdrażane byłby poszerzone zakresy materiału nauczania, głównie z przedmiotów egzaminacyjnych. W pozostałych klasach realizowane byłyby dotychczasowe zakresy materiałów nauczania, wzbogacone dodatkowo o treści rozwijające i utrwalające umiejętności uczniów.
 
Ze względu na wagę sprawy prosimy Państwa o niezawodne i punktualne przybycie.