Home

Data dodania: 2016/10/14
W dniu 06.10.2016 w ramach kampanii profilaktycznej „Październik miesiąc wolny od uzależnień” grupa naszych nauczycieli uczestniczyła w spotkaniu z sędzią Anną Marią Wesołowską. Tematem przewodnim były rozważania o tym jak uchronić dziecko przed konfliktem z prawem.
Anna Maria Wesołowska w swoim wystąpieniu opowiadała o zagrożeniach i odpowiedzialności karnej dzieci i młodzieży. Przypomniała także o obowiązku pomagania rodzicom przez dzieci zamieszkujące razem we wspólnym gospodarstwie domowym – w myśl przepisu Kodeksu Rodzinnego i Opiekuńczego.
Ponadto przestrzegała przed dzisiejszą rzeczywistością, w której młodzi ludzie narażeni są na wiele pokus i zagrożeń. Jednym z nich jest Internet – współczesne „okno na świat”. Dziś stał się narzędziem wykorzystywanym do krzywdzenia innych oraz źródłem wielu zagrożeń, m.in. w postaci cyberprzestępczości.
W oparciu o doświadczenia młodych ludzi, z którymi się spotykała na sali rozpraw uświadamiała, że dzisiejszej młodzieży bardzo mocno zacierają się granice pomiędzy żartem a przestępstwem, wygłupem a wykroczeniem. Wielu nastolatków nie zdaje sobie sprawy, że ten kto wyzywa, ośmiesza, obrażą inną osobę, staje w konflikcie z prawem. W ocenie sędziny rolą dorosłych jest wyznaczanie dzieciom jasnych zasad i stałych granic. Według prowadzącej każdy powinien stosować się do jednej złotej zasady: Nie czyń drugiemu, co Tobie niemiłe, a unikniesz konfliktu z prawem. Na koniec przypomniała o podstawowych wartościach, które powinny towarzyszyć młodemu człowiekowi, a wynikają one również z kodeksu karnego: nie krzywdź nikogo, nie nękaj, nie zabieraj cudzej rzeczy.
Przekonywała też do ścisłej współpracy domu ze szkołą. Galeria.