Home

Data dodania: 2016/09/20
Poniżej przedstawiamy ogólne warunki ubezpieczenia uczniów od następstw nieszczęśliwych wypadków, zawartego z firmą InterRisk. Wysokość składki ubezpieczenia w bieżącym roku szkolnym wynosi 22 zł. Termin zawarcia ubezpieczenia do 20 października 2016r.
ogólne warunki ubezpieczenia