Home

Data dodania: 2016/07/04

Informujemy, że wykaz kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia według stanu na dzień 04.07.2016r. do klasy pierwszej liceum został udostępniony na tablicy ogłoszeń w szkole. Dalszym krokiem zmierzającym do przyjęcia do szkoły jest dostarczenie oryginałów dokumentów.