Home

Data dodania: 2016/02/17

W dniu 12 lutego 2016r. klasa II liceum o profilu pożarniczym oraz uczniowie realizujący projekt edukacyjny pt. „ Czy alchemicy byli chemikami?” obserwowali pracę laboratorium chemicznego w Stacji Uzdatniania Wody w Lubiczu. Poznali metody badania wody pitnej, takie jak: chromatografia gazowa, chromatografia jonowa, oznaczanie mętności wody za pomocą nefelometru. Poznali pracę spektrofotometru, pH- metru, konduktometru, spektrometru absorpcji atomowej. Dodatkowo grupa  projektowa przeprowadziła wywiad z kierownikiem laboratorium p. Marzeną Rumińską. Galeria.