Home

Data dodania: 2014/03/03

W dniu 28 lutego 2014r. opublikowany został Komunikat Dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej  w sprawie materiałów i przyborów pomocniczych, z których mogą korzystać zdający w części pisemnej egzaminu maturalnego z poszczególnych przedmiotów w 2014 r. Więcej.