Home

Data dodania: 2014/02/14

 W dniu 21 lutego 2014 r. (piątek), o godz. 16:30 odbędą się zebrania z rodzicami według następującego porządku:

Rodzice zostaną zapoznani m.in. z wynikami klasyfikacji śródrocznej.