Samorząd Uczniowski

Samorząd Uczniowski Zespołu Szkół

Już za chwilę wybory do nowego Samorządu Uczniowskiego

Przewodniczący SU: ???

Z-ca przewodniczącego SU: ???

Sekretarz SU: ???

Skarbnik SU: ???

Rzecznik Praw Ucznia: ???

 

Opiekunowie SU: Sylwia Markuszewska-Grosik, Małgorzata Bugdalska-Górska