Nauczyciele

Nauczyciele
Język polski 
Partyka Iwona  wychowastwo ILO
Sivickis Katarzyna  Wychowastwo BS
Ziółkowska Anna  
Język angielski
Bugdalska-Górska Małgorzata  
Paczkowska Wioletta  
Dorota Kuleta  
Język niemiecki
Drążkowski Aleksander  
Markuszewska-Grosik Sylwia  wychowastwo 1T
Muzyka i Plastyka
Dzwonkowska Anna  wychowastwo II a
Historia
Różewicki Tomasz  wychowastwo II b
Woźniak Bogumiła  
Wiedza o społeczeństwie
Różewicki Tomasz  
Woźniak Bogumiła  
Historia i społeczeństwo
Różewicki Tomasz  
Geografia
Nawrotek Barbara  
Woźniczka Anna  
Biologia
Woźniczka Anna  
Przyroda
   
Patrycja Jabłońska  
Chemia 
Linkiewicz Robert  wychowastwo II c
Janiszewska Marta  wychowastwo II d
Fizyka
Ałtyn Romuald wicedyrektor
Padlewski Andrzej dyrektor
Patrycja Jabłońska  
Matematyka
Ałtyn Romuald wicedyrektor
Dzierżawska Agnieszka  wychowastwo III c
Janiszewska Marta  
Sivickis Andrejus  
Informatyka
Linkiewicz Robert  
Sivickis Andrejus  
Wychowanie fizyczne
Dzwonkowski Rafał  wychowastwo III b
Karbowiak-Mościbrodzka Justyna  
Szymańska Anna  wychowastwo III a
Edukacja dla bezpieczeństwa
Andrzej Padlewski dyrektor
Zajęcia artystyczne
Dzwonkowska Anna  
Zajęcia techniczne
Rentflejsz Aleksandra  
Religia
Bugdalski Dawid  
ks. Maksymilian Skorek  
Nauczanie indywidualne i zajęcia rewalidacyjne
Lachendrowicz-Kicerman Iwona

zajęcia rewalidacyjne

zajęcia socjoterapeutyczne

Prusakiewicz Magdalena doradztwo zawodowe
Partyka Iwona zajęcia korekcyjno-kompensacyjne
Rentflejsz Aleksandra
zajęcia korekcyjno-kompensacyjne