Nauczyciele

Nauczyciele
Język polski 
Partyka Iwona  wychowastwo I LO
Sivickis Katarzyna  wychowastwo I BS
Ziółkowska Anna  
Język angielski
Bugdalska-Górska Małgorzata  
Paczkowska Wioletta  wychowawstwo II d
Kuleta Dorota  
Język niemiecki
Drążkowski Aleksander  
Markuszewska-Grosik Sylwia  wychowastwo 1 T
Historia
Różewicki Tomasz  wychowastwo II b
Woźniak Bogumiła  wychowawstwo II e
Wiedza o społeczeństwie
Różewicki Tomasz  
Woźniak Bogumiła  
Historia i społeczeństwo
Różewicki Tomasz  
Geografia
Nawrotek Barbara  
Biologia
Woźniczka Anna  
Wiedza o kulturze
Partyka Iwona  wychowastwo I Lo
Chemia 
Linkiewicz Robert  wychowastwo II c
Janiszewska Marta  wychowastwo II d
Fizyka
Jabłońska Patrycja  
Matematyka
Ałtyn Romuald wicedyrektor
Dzierżawska Agnieszka wychowastwo III c
Janiszewska Marta wychowawstwo III e
Sivickis Andrejus  
Informatyka
Linkiewicz Robert  
Sivickis Andrejus  
Wychowanie fizyczne
Dzwonkowski Rafał  wychowastwo III b
Karbowiak-Mościbrodzka Justyna  
Szymańska Anna  wychowastwo III a
Edukacja dla bezpieczeństwa
Andrzej Padlewski dyrektor
Zajęcia artystyczne
Dzwonkowska Anna  
Zajęcia techniczne
Rentflejsz Aleksandra  
Religia
Bugdalski Dawid  
ks. Skorek Maksymilian  
Doradztwo zawodowe
Prusakiewicz Magdalena  
Kompetencje społeczne i organizacja pracy zespołowej 
Pankowska Agnieszka  
Zajęcia rewalidacyjne
Lachendrowicz-Kicerman Iwona

 

Zajęcia korekcyjno- kompensacyjne
Rentflejsz Aleksandra
 
Partyka Iwona  
Zajęcia socjoterapeutyczne
Lachendrowicz-Kicerman Iwona