Dodatkowe zajęcia edukacyjne

Poniżej zamieszczona jest oferta dodatkowych zajęć edukacyjnych realizowanych w Zespole Szkół w roku szkolnym 2016/2017.

Dodatkowe zajęcia edukacyjne