Rekrutacja do Liceum dla Dorosłych


 

Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Czernikowie
(tryb nauki - zaoczny)

Liceum Ogólnokształcące Dla Dorosłych w Czernikowie działa na podstawie porozumienia z Zespołem Szkół w Gronowie.

podanie do szkoły >>>

• nauka odbywa się w systemie 3 - letnim (6 semestrów)
• do szkoły przyjmowani są absolwenci gimnazjum, ośmioletniej szkoły podstawowej oraz zasadniczej szkoły zawodowej.
• zajęcia odbywają się w cyklu weekendowym
• absolwenci zasadniczej szkoły zawodowej mogą rozpocząć naukę od III semestru - tylko 2 lata !

Świadectwa ukończenia Szkoły będą wystawiane przez Zespół Szkół w Gronowie.


Nasza oferta:
• wszystkie zajęcia w budynku Zespołu Szkół w Czernikowie
• bogato wyposażone pracownie przedmiotowe
• pracownia komputerowa wyposażona w wysokiej klasy sprzęt komputerowy
• biblioteka z czytelnią wyposażona w multimedialne centrum informacyjne (4 stanowiska komputerowych ze stałym dostępem do INTERNETU)
• zdobywanie wiedzy w sympatycznej i życzliwej atmosferze
• przygotowanie do egzaminu maturalnego

Liceum Ogólnokształcące jest szkołą dla dorosłych kształcącą w formie zaocznej, której ukończenie umożliwia uzyskanie wykształcenia średniego oraz świadectwa dojrzałości po zdaniu egzaminu maturalnego. Dzięki temu możliwe jest dalsze kontynuowanie nauki.
Liceum ogólnokształcące dla dorosłych to ważny krok w stronę wykształcenia cenionego na rynku pracy.

Wymagane dokumenty: podanie (na pobranym druku), życiorys/CV, śwadectwo ukończenia szkoły i 3 zdjęcia


Termin składania dokumentów w sekretariacie Zespołu Szkół w Czernikowie: 15.08.2017 r. - 08.09.2017 r.
Sekretariat szkoły jest czynny w godz. 7.00 - 15.00